Lekarz.2018.2.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 27/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z pózn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniach 15 marca 2018 r. i 29 marca 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załącznikach do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych

do egzaminu z języka polskiego w dniu 15.03.2018 r.

Lekarze:

1. Amin Jooshany Iran

2. Marta Hrytsak Ukraina

3. Yuliia Horina Ukraina

4. Oksana Manukian Ukraina

5. Maksym Fursa Ukraina

6. Oleksandr Ivanov Ukraina

7. Alesia Venhura Białoruś

8. Tetiana Klymenko Ukraina

9. Svitlana Chekryzeva Ukraina

10. Ilona Polieska Ukraina

11. Marta Goryn Ukraina

12. Olena Mlazkova Ukraina

13. Oleksii Katasonov Ukraina

14. Agnieszka Łucarz Polska

15. Iryna Matskevych Ukraina

16. Sergiusz Amelczanka Białoruś

17. Oleksandra Chekas Ukraina

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych

do egzaminu z języka polskiego w dniu 29.03.2018 r.

Lekarze:

1. 1 Iurii Albin Ukraina

2. Jakob Krawczykiewicz Austria

3. Igor Dogocki Niemcy

4. Katherine Quiza Ukraina

5. Tetiana Fedyshyn Ukraina

6. Oleksandr Riaboshopka Ukraina

7. Ina Shpyliova Białoruś

8. Bohdan Hoshovskyy Ukraina

9. Adalberto Morales USA

10. Oleksandr Chukhno Ukraina

11. Olena Pavlyshko Ukraina

12. Carlo Lilli Włochy

13. Oleg Jurgiel Białoruś

14. Siarhei Yarmak Białoruś

15. Wasyl Złamaniec Ukraina

16. Jun Hee Lee Korea Południowa

17. Natalia Mierdżan Białoruś