Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 376/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w przedmiocie zakupu sprzętu, oprogramowania oraz usług informatycznych z tym związanych Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Realizując obowiązek nałożony na Krajową Radę Doradców Podatkowych, wyrażony w Uchwale nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w zakresie podejmowania działań zmierzających do utrzymania i zapewnienia należytego poziomu informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w tym w zakresie integracji i unifikacji systemów informatycznych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Izba Doradców Podatkowych sfinansuje zakup lub modernizację sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, oprogramowania i usług informatycznych z tym związanych, niezbędnego do zapewnienia należytej poufności i integralności danych oraz informacji przetwarzanych przy wykorzystaniu sprzętu oraz oprogramowania, w zakresie:
a) zapewnienia Biuru Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Biurom Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych sprzętu komputerowego odpowiadającego wymogom wskazanym przez Komisję ds. opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych, zgodnie z którą:
i. każde z biur Regionalnych Oddziałów powinno posiadać co najmniej dwa komputery, przy czym:
1) jeden z komputerów [Jednostka Centralna], służący do korzystania z systemu księgowego oraz komunikacji z systemem za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej VPN powinna być alternatywnie:
a) komputerem stacjonarnym, ulokowanym na stałe w biurze Regionalnego Oddziału, lub
b) komputerem przenośnym - pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego (proceduralnego lub technicznego) przeciwdziałania możliwości opuszczenia przez Jednostkę Centralną siedziby Regionalnego Oddziału,
2) inne komputery [Jednostki Pomocnicze] mogą być alternatywnie:
a) komputerami stacjonarnymi, ulokowanym na stałe w biurze Regionalnego Oddziału, lub
b) komputerami przenośnymi - pod warunkiem zapewnienia, że jednostki, które będą wykorzystywane również poza biurem Regionalnego Oddziału będą wyposażone w rozwiązania techniczne uniemożliwiające osobom trzecim odczyt, modyfikację lub przetwarzanie danych związanych z realizacją obowiązków przez biuro Oddziału Regionalnego.
ii. zarówno Jednostka Centralna, jak i Jednostki pomocnicze powinny być wyposażone w oprogramowanie lub zabezpieczenia fizyczne uniemożliwiające zapisywanie danych zgromadzonych na dyskach twardych jednostek na nośnikach zewnętrznych, takich jak pamięć masowa flash, płyty CD, DVD, Blu-ray, karty pamięci;
b) zapewnienia Biuru Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Biurom Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oprogramowania biurowego Microsoft Office 365;
c) zapewnienia Biuru Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Biurom Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej BitDefender;
d) zapewnienia Biuru Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Biurom Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych należytego sprzętu sieciowego, takich jak router, WiFi AP oraz WiFi Controller Cloud Key.
2.  Szczegółowe wskazania dotyczące nabywanego sprzętu, oprogramowania oraz usług informatycznych określa Załącznik nr 1 do Uchwały.
3.  Wydatki na zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług informatycznych w wysokości 162987,30 zł sfinansowane zostaną z pozycji Wa13.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK  1

Załącznik określa szczegółowe wskazania dotyczące nabywanego sprzętu oraz oprogramowania a także usługi informatyczne w kwocie do 40000 zł.
OddziałZakup nowego komputeraUpdate Windowslicencja officeBitdefenderUrządzenie MikrotikKoszt urządzenia Wifi ATPKoszt urządzienia Wifi

Controler

Suma nettoSuma bruutoUwagi (wcześniejsze dofinansowania)Dofinansowania kwoty bruttoSuma po odjęciu dofinansowań bruttoŁączna suma brutto po dodaniu usług informatycznych
Dolnośląski0,00 zł1 025,00 zł275,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł2 485,00 zł3 056,55 zł
Kujawsko-Pomorski3 100,00 zł520,00 zł850,00 zł110,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł5 765,00 zł7 090,95 zł8 000,00 zł9 840,00 zł
Lubelski425,00 zł205,00 zł110,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł1 925,00 zł2 367,75 zł
Lubuski6 200,00 zł850,00 zł110,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł8 345,00 zł10 264,35 zł8 000,00 zł9 840,00 zł
Łódzki9 300,00 zł1 275,00 zł165,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł11 925,00 zł14 667,75 zł
Mazowiecki12 400,00 zł1 700,00 zł220,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł15 505,00 zł19 071,15 zł
Małopolski1 040,00 zł410,00 zł110,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł2 745,00 zł3 376,35 zł
Opolski3 100,00 zł520,00 zł630,00 zł0,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł5 435,00 zł6 685,05 zł
Podkarpacki6 200,00 zł850,00 zł110,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł8 345,00 zł10 264,35 zł
Pomorski3 100,00 zł520,00 zł630,00 zł110,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł5 545,00 zł6 820,35 zł
Podlaski6 200,00 zł850,00 zł110,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł8 345,00 zł10 264,35 zł8 000,00 zł9 840,00 zł
Śląski3 100,00 zł425,00 zł385,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł5 095,00 zł6 266,85 zł
Świętokrzyki6 200,00 zł850,00 zł110,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł8 345,00 zł10 264,35 zł
Wielkopolski9 300,00 zł1 275,00 zł165,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł11 925,00 zł14 667,75 zł
Warmińsko-Mazurski3 100,00 zł520,00 zł850,00 zł110,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł5 765,00 zł7 090,95 zł
Zachodniopomorski3 100,00 zł850,00 zł110,00 zł575,00 zł305,00 zł305,00 zł5 245,00 zł6 451,35 zł
Biuro KIDP2 080,00 zł425,00 zł1 265,00 zł3 770,00 zł4 637,10 zł
ŁĄCZNIE116 510,00 zł143 307,30 zł24 000,00 zł29 520,00 zł113 787,30 zł162987,30

Usługi informatyczne związane z zakupem oraz instalacją sprzętu wyniosą do 40 000 zł (49200 zł brutto)