Nowość Wytypowanie przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Akty korporacyjne

NIPIP.2024.4.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 269/VIIIP/2024
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 kwietnia 2024 r.
w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) § 34 ust. 2 w zw. z § 28 ust. 3 pkt 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2024, poz. 115), uchwały nr 9/VIII/2023 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek

i Położnych w Katowicach:

1. 
Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych:

* Barbara Gardyjas,

* Czesława Brylak-Kozdraś,

* Anna Folta,

* Lidia Kulawik,

* Agata Stącel,

* Barbara Mikołajec,

* Maria Żalińska,

* Izabela Pięta,

* Izabela Kubowicz.

2. 
Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II dla pielęgniarek i położnych:

* Barbara Gardyjas,

* Czesława Brylak-Kozdraś,

* Anna Folta,

* Lidia Kulawik,

* Agata Stącel,

* Barbara Mikołajec,

* Maria Żalińska,

* Izabela Pięta,

* Izabela Kubowicz.

3. 
Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek:

* Małgorzata Zaborowska.

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.