Nowość Wytypowanie przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie sp. z o.o.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.4.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr 2442/VIIP/2023
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie sp. z o.o.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016, poz. 1761 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie sp. z o.o.:
1.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek:
*
Katarzyna Paśko-Bednarek,
*
Anna Szpunar,
*
Bogusława Kaczor-Pyter,
*
Teresa Smolińska-Mac,
*
Dorota Kwiatkowska.
2.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek:
*
Anna Szpunar,
*
Agata Wójcik-Sadło,
*
Elżbieta Andrzejczyk.
3.
Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych:
*
Barbara Zych,
*
Marta Lęcznar,
*
Małgorzata Krzyszkowska,
*
Justyna Dziedzic.
4.
Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych:
*
Anna Wójcik,
*
Grażyna Gaj,
*
Ewelina Kwaśny,
*
Bogusława Kaczor-Pyter.
5.
Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek:
*
Anna Wójcik,
*
Krystyna Woźniak,
*
Agata Wójcik-Sadło,
*
Ewelina Kwaśny,
*
Bogusława Kaczor-Pyter.
6.
Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem dla pielęgniarek:
*
Anna Wójcik,
*
Krystyna Woźniak,
*
Grażyna Gaj,
*
Joanna Przybek-Mita,
*
Agata Wójcik-Sadło,
*
Bogusława Kaczor-Pyter,
*
Ewelina Kwaśny.
7.
Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek:
*
Grażyna Gaj,
*
Małgorzata Janicka-Szpond,
*
Małgorzata Kowanek.
8.
Kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek:
*
Anna Szpunar,
*
Agata Wójcik-Sadło,
*
Marta Pieczonka,
*
Elżbita Andrzejczyk.
9.
Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego dla pielęgniarek:
*
Bożena Skubisz,
*
Joanna Przybek-Mita,
*
Jadwiga Brożyniak.
10.
Kurs specjalistyczny Dializoterpaia dla pielęgniarek:
*
Agata Kolarska,
*
Katarzyna Początek,
*
Bernadeta Wyciślak.
11.
Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych:
*
Joanna Przybek-Mita,
*
Jadwiga Brożyniak,
*
Marta Pieczonka.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.