Rewid.2017.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 24/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie wystąpienia z samorządu biegłych rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zawiadamia, iż zmienił się wzór oświadczenia o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów (dotychczasowy wniosek R3), który stanowił załącznik do komunikatu Nr 29/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów.

Obowiązujący wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Przypominamy, że wzór ww. oświadczenia można pobrać ze strony internetowej: https://www.pibr.org.pl/