Akty korporacyjne

Rewid.2018.6.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2267/42A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wystąpienia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z Accountancy Europe

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 5 i 6 podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionych uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanawia wystąpić z Accountancy Europe z siedzibą w Brukseli (B-10410), Avenue d'Auderghem, 22-28/8.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.