Podat.2017.8.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 24/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Doradców Podatkowych w związku z podejmowaniem działań na podstawie umowy o stworzenie internetowego katalogu doradców podatkowych

Na podstawie § 13 ust.1, w związku z § 8 ust.3, Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi w zakresie działalności finansowej Wielkopolskiego Oddziału KIDP za rok 2016, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP wnosi o udzielenie przez Krajową Radę Doradców Podatkowych wyjaśnień w zakresie skuteczności zawartej w dniu 03.11.2016 umowy z Marcinem Tomczak NPK ENTERPRISES na wykonanie internetowego katalogu doradców podatkowych dla Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Śląskiego i Wielkopolskiego Oddziału KIDP, a w szczególności czy umowa ta została potwierdzona przez Krajową Radę Doradców Podatkowych zgodnie z opinią prawną sporządzoną w dniu 28 lutego 2017 r. przez radcę prawnego Jakuba Trębickiego. Jednocześnie w przypadku gdy wyżej wskazana umowa nie została potwierdzona, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP wnosi o podjęcie działań mających na celu wstrzymanie dokonywania wydatków na podstawie tej umowy do czasu jej skutecznego potwierdzenia.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.