PAN.2018.7.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek położonych w miejscowości Śmietki, w gminie Mikołajki, w powiecie mrągowskim, województwo warmińsko-mazurskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zbycie:
1) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/4 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0962 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 9) oraz 3 budynków niemieszkalnych;
2) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/5 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0739 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 10) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
3) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/6 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0594 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 11) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
4) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/7 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0500 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 12) oraz 2 budynków niemieszkalnych;
5) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/8 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0567 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 13) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
6) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/9 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0570 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 14) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
7) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/10 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0772 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 15) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
8) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/11 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0969 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 16) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
9) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/12 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0873 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 17) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
10) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/13 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,1662 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 18) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
11) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/14 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,1830 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 19) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
12) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/15 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0957 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 20) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
13) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/16 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,1001 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 21) oraz 2 budynków niemieszkalnych;
14) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/17 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,1085 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 22) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
15) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/18 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0844 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 23) oraz 1 budynku niemieszkalnego;
16) prawa użytkowania wieczystego działki ew. 105/19 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,1166 ha wraz z prawem własności odrębnych nieruchomości budynkowych, tj. 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr porządkowy 24) oraz 1 budynku niemieszkalnego;

położonych w miejscowości Śmietki, w gminie Mikołajki, w powiecie mrągowskim, województwo warmińsko-mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023273/2.

§  2. 
1.  Wyrazić zgodę na zbycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki ew. nr 105/20 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,0496 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023273/2, w przypadku zbycia praw opisanych w § 1 pkt 1-16, z zastrzeżeniem, że przy zbyciu udziałów ma zostać uwzględniony również udział dla działki ew. nr 105/21 w obrębie 0006 Inulec, opisanej w ww. księdze wieczystej.
2.  Wyrazić zgodę na zbycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki ew. nr 105/22 w obrębie 0006 Inulec o pow. 0,1103 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023273/2, w przypadku sprzedaży nieruchomości opisanych w § 1 pkt 2-15, z zastrzeżeniem, że przy zbyciu udziałów ma zostać uwzględniony również udział dla działki ew. nr 105/21 w obrębie 0006 Inulec, opisanej w ww. księdze wieczystej.
§  3.  Łączna wartość części nieruchomości została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 756 167 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 313 106 zł, w tym w szczególności:
1. 1 budynku nr 9 wraz z 3 budynkami niemieszkalnymi wynosi 120 523 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 18 326 zł;
2. 1 budynku nr 10 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 97 448 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 14 078 zł;
3. 1 budynku nr 11 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 107 375 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 11 316 zł;
4. 1 budynku nr 12 wraz z 2 budynkami niemieszkalnymi wynosi 118 533 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 9 525 zł;
5. 1 budynku nr 13 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 109 900 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 10 801 zł;
6. 1 budynku nr 14 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 97 741 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 10 859 zł;
7. 1 budynku nr 15 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 97 073 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 14 707 zł;
8. 1 budynku nr 16 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 107 820 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 18 459 zł;
9. 1 budynku nr 17 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 97 998 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 16 631 zł;
10. 1 budynku nr 18 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 130 427 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 31 661 zł;
11. 1 budynku nr 19 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 119 621 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 34 862 zł;
12. 1 budynku nr 20 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 107 780 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 18 231 zł;
13. 1 budynku nr 21 wraz z 2 budynkami niemieszkalnymi wynosi 115 421 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 19 069 zł;
14. 1 budynku nr 22 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 103 245 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 20 669 zł;
15. 1 budynku nr 23 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 108 971 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 16 078 zł;
16. 1 budynku nr 24 wraz z 1 budynkiem niemieszkalnym wynosi 116 291 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 22 212 zł;
17. wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ew. nr 105/20 wynosi 7 140 zł;
18. wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ew. nr 105/22 wynosi 18 482 zł.
§  4. 
1.  Zbycie praw, o których mowa w § 1 pkt 1-6 i 8-16, odbywać się będzie w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 52). W razie niezłożenia pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną lub najemcę o zamiarze nabycia mieszkania stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1381).
2.  Zbycie prawa, o którym mowa w § 1 pkt 7 odbywać się będzie w trybie art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) albo zrzeczenia.
3.  Zbycie praw, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, odbywać się będzie:
1) w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 52). W razie niezłożenia pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną lub najemcę o zamiarze nabycia mieszkania stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1381), oraz
2) w trybie art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) albo zrzeczenia.
§  5.  Przed dokonaniem zbycia niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  6.  Szczegółowe warunki zbycia zostaną określone w protokole uzgodnień oraz umowie sprzedaży, bądź w umowie przekazania albo w oświadczeniu o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
§  7.  Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym PAN.

Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym zabudowanych działek o numerach: 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13, 105/14, 105/15, 105/16, 105/17, 105/18, 105/19 i niezabudowanych 105/20, 105/22 obręb 0006 Inulec, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023273/2.

Na w/w działkach posadowione są budynki jednorodzinne wraz z zabudową gospodarczą. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Przedmiotowa nieruchomość pozostaje na stanie PAN (osoby prawnej) i nie jest wykorzystywana do realizacji zadań statutowych przez Akademię i jej jednostki.

Część nieruchomości opisana powyżej znajduje się w zasobie jednostki organizacyjnej Polskiej Akademii Nauk Zakładu Doświadczalnego Agrobiologii w Baranowie. Na podstawie Decyzji Nr 45/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 września 2017 r. przedmiotowa jednostka została przeznaczona do likwidacji.

Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Prawo użytkowania wieczystego działek, na których znajdują się budynki mieszkalne o adresach Śmietki 9-14 i 16-24 wraz z zabudową gospodarczą, w pierwszej kolejności zbywane będzie dotychczasowemu najemcy, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. W razie niezłożenia pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną lub najemcę o zamiarze nabycia mieszkania stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, na której znajduje się budynek o adresie Śmietki 15 wraz z zabudową gospodarczą, odbywać się będzie w trybie art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii albo zrzeczenia.

Udziały w prawie użytkowania wieczystego działki ew. nr 105/20, na której znajduje się szambo (przepompownia), jako towarzysząca infrastruktura konieczna dla wyżej opisanych działek, będą zbywane na takich samych zasadach, jak sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tychże działek.

Udziały w prawie użytkowania wieczystego działki ew. nr 105/22, stanowiącej - zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zatwierdzeniu podziału (znak: GKM-7430A/24/05/09) - drogę wewnętrzną, poprzez którą działki ew. nr 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13, 105/14, 105/15, 105/16, 105/17 i 105/18 mają mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej, tj. działki ew. nr 112 z obrębu 0006 Inulec, będą zbywane na takich samych zasadach, jak sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tychże działek.

Wartość rynkowa części nieruchomości, zgodnie z informacją zawartą w operatach szacunkowych wykonanych w dniu 28 sierpnia 2017 r. i w dniu 8 maja 2018 r. (data aktualizacji 15 maja 2018 r.) przez rzeczoznawcę majątkowego Nr uprawnień 813 została określona na kwotę w wysokości 1 756 167 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 313 106 zł.

Na zbycie części nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.