Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współpracę Dolnośląskiego Oddziału KIDP z podmiotem zewnętrznym

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na współpracę Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP z firmą Nest Bank S.A. przy organizacji Rodzinnego Pikniku Doradców Podatkowych w dniu 12 maja 2018 r., zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP z dnia 26 lutego 2018 r.