Wyrażenie zgody na udział firmy komercyjnej w szkoleniowo-integracyjnym spotkaniu wyjazdowym, organizowanym przez Opolski... - OpenLEX

Wyrażenie zgody na udział firmy komercyjnej w szkoleniowo-integracyjnym spotkaniu wyjazdowym, organizowanym przez Opolski Oddział KIDP.

Akty korporacyjne

Podat.2017.5.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział firmy komercyjnej w szkoleniowo-integracyjnym spotkaniu wyjazdowym, organizowanym przez Opolski Oddział KIDP

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na udział firmy ABI SERWKOM Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Mysłowicach (41-400), ul. Mikołowska 52, w szkoleniowo-integracyjnym spotkaniu wyjazdowym, organizowanym przez Opolski Oddział KIDP w Ośrodku Wczasowym ZIEMOWIT w Jarnołtówku w dniach 26-27 maja 2017 r.