Akty korporacyjne

Podat.2020.1.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2020 r.

STANOWISKO Nr 1/2020
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia przez Krajową Radę Doradców Podatkowych zgody na objęcie patronatem cyklu konferencji pt.: "Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2020 i wdrożenie PPK" organizowanych przez My Company Media Sp. z o. o

§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia objąć patronatem cykl konferencji pt. "Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2020 i wdrożenie PPK" (31 stycznia 2020 r. - Białystok, 5 lutego 2020 r. - Katowice, 6 lutego 2020 r. - Wrocław, 11 lutego 2020 r. - Gdynia), organizowanych przez My Company Media Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000797030.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyznacza Pana Pawła Prusa - rzecznika prasowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych do współpracy w zakresie koordynacji zadań związanych z tym przedsięwzięciem.