Akty korporacyjne

Lekarz.2018.6.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 czerwca 2018 r.
o wynikach wyborów na stanowisko Sekretarza Krajowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w brzmieniu określonym w załączniku do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., zmienionym uchwałą Nr 14 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r., na podstawie protokołu komisji wyborczej zgromadzenia wyborczego Krajowej Komisji Wyborczej obwieszcza się co następuje:
w wyniku przeprowadzonych w dniu 15 czerwca 2018 r. wyborów na stanowisko Sekretarza Krajowej Komisji Wyborczej, na podstawie protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia Wyborczego Krajowej Komisji Wyborczej - wybory Sekretarza Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2018 r., ogłasza się, że Sekretarzem Krajowej Komisji Wyborczej na okres kadencji 2018-2022 został lek. Włodzimierz Kardas.