Wydanie opinii prawnej.

Akty korporacyjne

Podat.2015.2.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lutego 2015 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie wydania opinii prawnej

Krajowa Rada Doradców Podatkowych, w związku z wnioskiem Piotra Baraniaka dotyczącym udostępnienia informacji publicznej w zakresie wyłonienia kandydatów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, wnosi o wydanie opinii prawnej, z zakresu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wskazującej:
1.
Czy wnioskowane żądanie mieści się w zakresie obowiązku udostępniania żądanych danych jako informacji publicznej, w sytuacji braku wydawania decyzji władczej w tym zakresie. Istotą problemu jest wyjaśnienie czy zgłaszając kandydatów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego - bez podejmowania w tym zakresie decyzji (decyzję o powołaniu podejmuje Minister Finansów) - Krajowa Rada Doradców Podatkowych sprawuje funkcje publiczne, których zakres jest objęty informacją publiczną.
2.
Ponadto prosimy o określenie czy i w jakim zakresie Krajowa Rada Doradców Podatkowych jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznych.