Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 7/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych w głosowaniu tajnym wybrała Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w osobach:
1. Anna Misiak - nr wpisu 11028
2. Andrzej Marczak - nr wpisu 02222
3. Zbigniew M. Szymik - nr wpisu 08239
4. Radomir Szaraniec - nr wpisu 11138
5. Ewa Szypowicz - nr wpisu 02774.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.