Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 5/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Sekretarza V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybrał na Sekretarza Zjazdu Panią Ewę Jakubczyk - nr wpisu 02745.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.