KRPSZ.2015.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr 94
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH NOWY TARG,
24-26 września 2015 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego KRePSZ

Na podstawie § 13 Statutu KRePSZ uchwala się, co następuje:
W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 25 września 2015 r. podczas Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ w Nowym Targu w głosowaniu niejawnym na funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych został wybrany prof. dr hab. Witold Stankowski.