Akty korporacyjne

Rewid.2019.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3309/51/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwala, co następuje:
§  1.  Przedstawicielami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do udziału w pracach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców będą:
1. Marek Błaszczak;
2. Barbara Misterska-Dragan.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.