Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/15/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie wyboru Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej

Na podstawie art. 37 pkt 8 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), V Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia:
§  1. Wybrać na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr. Grzegorza Kucharewicza.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.