Akty korporacyjne

Radc.2018.12.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 114/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za 2018 r.

Na podstawie art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz, 2115), uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Radców Prawnych wybiera Barbarę Rafalską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Barbara Rafalska Biuro Audytorsko-Księgowe do zbadania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za 2018 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.