Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/16/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie wyboru Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 37 pkt 8 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), V Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia:
§  1. Wybrać na stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. Beatę Owczarską.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.