KRPSZ.2015.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr 97
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH NOWY TARG,
24-26 września 2015 r.
w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej KRePSZ

Na podstawie § 13 Statutu KRePSZ uchwala się, co następuje:
W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 25 września 2015 r. podczas Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ w Nowym Targu w głosowaniu niejawnym na funkcję Członków Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zostali wybrani:
1. dr Daniel Stos
2. dr Tomasz Halski
3. dr hab. inż. Robert Charmas
4. dr Jan Kuriata