Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/4/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowej

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy, V Krajowy Zjazd Aptekarzy wybiera Komisję Mandatową w składzie:
1) Mariola Michel;
2) Bogumiła Bereśniewicz-Blana;
3) Piotr Migas.