Prok.2017.2.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2017 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie wyboru członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Rada Prokuratorów działając na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2016 v. poz. 150 z późn. zm.) wybrała:
1. Agatę Gałuszkę-Górską, Prokuratora Prokuratury Krajowej;
2. Michała Ostrowskiego, Prokuratora Prokuratury Krajowej;
3. Jarosława Hołdę, Prokuratora Prokuratury Krajowej,

na przedstawicieli Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.