Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/21/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 19 stycznia 2008 r.
w sprawie wyboru członków Naczelnej Rady Aptekarskiej

Na podstawie art. 37 pkt 8 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), V Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia:
§  1. Wybrać następujących członków Naczelnej Rady Aptekarskiej:
1) dr n. farm. Tomasz Baj (OIA z siedzibą w Lublinie);
2) dr n. farm. Piotr Brukiewicz (OIA z siedzibą w Katowicach);
3) dr n. farm. Paweł Chrzan (OIA z siedzibą w Gdańsku);
4) mgr farm. Lidia Czyż (OIA z siedzibą w Rzeszowie);
5) mgr farm. Andrzej Denis (OIA z siedzibą w Gdańsku);
6) mgr farm. Ewa Germak (OIA z siedzibą w Warszawie);
7) dr Wojciech Giermaziak (OIA z siedzibą w Łodzi);
8) mgr farm. Michał Grzegorczyk (OIA z siedzibą w Lublinie);
9) dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz (OIA z siedzibą w Warszawie);
10) dr n. farm. Danuta Ingyś (OIA z siedzibą w Poznaniu);
11) dr n. farm. Marek Jędrzejczak (OIA z siedzibą w Kielcach);
12) dr n. farm. Jerzy Łazowski (OIA z siedzibą w Warszawie);
13) mgr farm. Bernardeta Łęga (OIA z siedzibą w Szczecinie);
14) mgr farm. Janina Mańko (OIA z siedzibą w Gdańsku);
15) mgr farm. Piotr Pasierbiak (OIA z siedzibą w Łodzi);
16) mgr farm. Janina Pawłowska (OIA z siedzibą w Krakowie);
17) mgr farm. Joanna Piątkowska (OIA z siedzibą we Wrocławiu);
18) dr n. farm. Roman Plackowski (OIA z siedzibą w Poznaniu);
19) mgr farm. Janina Przedpełska-Szerlowska (OIA z siedzibą w Częstochowie);
20) mgr farm. Zofia Rogowska-Tylman (OIA z siedzibą w Łodzi);
21) dr n. farm. Jan Rutowski (OIA z siedzibą w Krakowie);
22) mgr farm. Anna Śliwińska (OIA z siedzibą w Katowicach);
23) mgr farm. Marek Tomków (OIA z siedzibą w Opolu);
24) mgr farm. Adam Wąsiewicz (OIA z siedzibą w Bydgoszczy).
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.