Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/20/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie wyboru członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 37 pkt 8 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), V Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia:
§  1. Wybrać następujących członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
1) mgr farm. Teresę Florek-Nazar;
2) mgr farm. Jolantę Dahlke-Miś;
3) mgr farm. Mariusza Mosiewicza;
4) mgr farm. Przemysława Orlikowskiego;
5) mgr farm. Mariana Witkowskiego;
6) mgr farm. Annę Wróblewską;
7) mgr farm. Stefana Żebrowskiego.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.