Radc.2018.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 123/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2018 r.
w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 361 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 poz. 2115), uchwala się, co następuje:
§  1.  Do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie w miejsce Joanny Martyniuk-Plachy (prawo administracyjne) wskazuje się Joannę Maruszewską.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.