Prok.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie wskazania przedstawiciela Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym działając na podstawie art. 6 ust. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i poz. 1139) wskazała Pana prokuratora Michała Ostrowskiego, jako przedstawiciela Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.