Podat.2018.1.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wskazania osób referujących V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projekty uchwał w zakresie zmian w Statucie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zasadach Etyki Doradców Podatkowych oraz zasadach gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wskazuje Pana Tomasza Ziółkowskiego, doradcę podatkowego o numerze wpisu 00625, jako osobę referującą V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projekty uchwał w zakresie zmian w Statucie Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wskazuje Pana Andrzeja Świderka, doradcę podatkowego o numerze wpisu 04011, jako osobę referującą V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projekty uchwał w zakresie zmian w Zasadach Etyki Doradców Podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wskazuje Pana dr Mariusza Cieślę, doradcę podatkowego o numerze wpisu 03490, jako osobę referującą V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projekty uchwał w zakresie zmian w zasadach gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.