Rewid.2018.11.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2825/48/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wpisu do wykazu jednostek uprawnionych

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  RewitPlus sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-718), pod adresem ul. Myśliwska 57 lok. 5e, zostaje wpisana na wniosek z dnia 28 września 2018 r., do wykazu jednostek uprawnionych o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.