Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.7.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 5 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2088/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi pod numerem 00007/C/02555.
1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Ul. Emilii Plater 34 91-762 Łódź
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:7251054451
4) Forma organizacyjnoprawna:Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
6) Program przeznaczony dla:Pielęgniarek
7) System kształcenia:Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Zajęcia praktyczne:

- Łódź 91-762 ul. Emilii Plater 34 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

- Łódź 93-338 ul. Rzgowska 281/289 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

- Łódź 91-425 ul. Północna 42 SP ZOZ MSWiA w Łodzi

- Łódź 93-513 ul. Pabianicka 62 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

- Łódź 90-329 Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 71 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka

- Łódź 93-357 ul. Kosynierów Gdyńskich 61 Szpital Zakonu Bonifratrów im. Św. Jana Bożego

- Łódź 90-531 ul. Wólczańska 191/195 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa

- Łódź 94-029 ul. Wileńska 37 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa Ośrodek Szpitalny im. M. Madurowicza

- Łódź 91-738 ul. Pankiewicza 16 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej (ul. Sporna 36/50)

- Łódź 90-217 ul. Sterlinga 13 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersyteckie Centrum Ginekologiczno-Położnicze im. dr. L. Rydygiera

- Łódź 90-549 ul. Stefana Żeromskiego 113 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

- Łódź 91-647 plac Hallera 1 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

- Łódź 92-115 ul. Pieniny 30 "Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów Szpital "Na Stokach"

- Łódź 90-153 ul. Stefana Kopcińskiego 22 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

- Łódź 93-113 ul. Milionowa 14 Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera

- Łódź 91-229 ul. Aleksandrowska 159 Szpital Psychiatryczny im. J. Babińskiego

- Łódź 91-520 ul. Okólna 181 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Szpital Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi

- Tuszyn 95-080 ul. Szpitalna 5 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji

- Łódź 91-347 ul. Kniaziewicza 1/5 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego

- Łódź 91-308 ul. Ciesielska 8 Medeor Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi

- Łódź 91-211 ul. Szparagowa 10 SALVE MEDICA

- Zgierz 95-100 ul. Parzęczewska 35 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu

- Pabianice 95-200 ul. Jana Pawła II 68 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

- Radomsko 97-500 ul. Jagiellońska 36 Szpital Powiatowy w Radomsku

- Kutno 99-320 ul. Tadeusza Kościuszki 52 Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr. Antoniego Troczewskiego

- Rawa Mazowiecka 96-200 ul. Warszawska 14 Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

- Skierniewice 96-100 ul. Stanisława Rybickiego 1 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

- Tomaszów Mazowiecki 97-200 ul. Jana Pawła II 35 Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

- Tomaszów Mazowiecki 97-200 ul. Jana Pawła II 35 NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o.

- Łęczyca 99-100 ul. Zachodnia 6 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

- Brzeziny 95-060 ul. Marii Skłodowskiej - Curie 6 Szpital Specjalistyczny Brzeziny

- Piotrków Trybunalski 97-300 ul. Rakowska 15 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika

- Piotrków Trybunalski 97-300 ul. Roosevelta 3 Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

- Wieluń 98-300 ul. Szpitalna 16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

- Łowicz 99-400 ul. Ułańska 28 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

- Opoczno 26-300 ul. Partyzantów 30 Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego

- Bełchatów 97-400 ul. Czapliniecka 123 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

- Poddębice 99-200 ul. Mickiewicza 16 Poddębickie Centrum Zdrowia

- Głowno 95-015 ul. Wojska Polskiego 32/34 Szpital Głowno Grupa Zdrowie Sp. z o.o.

- Wieruszów 98-400 ul. Warszawska 104 NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

- Łódź 93-338 ul. Rzgowska 281/289 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

- Łódź 91-425 ul. Północna 42 SP ZOZ MSWiA w Łodzi - Oddział Intensywnej terapii i dział anestezjologii

- Łódź 93-513 ul. Pabianicka 62 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział chorób wewnętrznych i pulmonologii onkologicznej

- Łódź 93-357 ul. Kosynierów Gdyńskich 61 Szpital Zakonu Bonifratrów im. Św. Jana Bożego - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Łódź 90-531 ul. Wólczańska 191/195 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Łódź 94-029 ul. Wileńska 37 "Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa Ośrodek Szpitalny im. M. Madurowicza" - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Łódź 92-213 ul. Pomorska 251 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Łódź 90-549 ul. Stefana Żeromskiego 113 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów - Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej; Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii

- Łódź 91-647 plac Hallera 1 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów - Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej

- Łódź 90-153 ul. Stefana Kopcińskiego 22 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Doktora - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

- Łódź 93-113 ul. Milionowa 14 Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Łódź 91-520 ul. Okólna 181 "Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia

Szpital Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi" - I Oddział Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego; Oddział Pulmonologii i Chemioterapii Nowotworów Płuc; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Tuszyn 95-080 ul. Szpitalna 5 "Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji" - I Oddział Chorób Płuc; II Oddział Chorób Płuc; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział rehabilitacji oddechowej

- Łódź 91-347 ul. Kniaziewicza 1/5 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Zgierz 95-100 ul. Parzęczewska 35 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu - Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

- Pabianice 95-200 ul. Jana Pawła II 68 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Radomsko 97-500 ul. Jagiellońska 36 Szpital Powiatowy w Radomsku - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

- Kutno 99-320 ul. Tadeusza Kościuszki 52 Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr. Antoniego Troczewskiego - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; II Oddział Chorób Wewnętrznych specjalizuje się w terapii chorób układu oddechowego i chorób nowotworowych

- Rawa Mazowiecka 96-200 ul. Warszawska 14 Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc; Izby Przyjęć z salą obserwacyjną, Działu Anestezjologii

- Skierniewice 96-100 ul. Stanisława Rybickiego 1 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Tomaszów Mazowiecki 97-200 ul. Jana Pawła II 35 Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Łęczyca 99-100 ul. Zachodnia 6 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Brzeziny 95-060 ul. Marii Skłodowskiej - Curie 6 Szpital Specjalistyczny Brzeziny - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Piotrków Trybunalski 97-300 ul. Rakowska 15 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Wieluń 98-300 ul. Szpitalna 16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział Pulmonologii

- Łowicz 99-400 ul. Ułańska 28 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Opoczno 26-300 ul. Partyzantów 30 Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Bełchatów 97-400 ul. Czapliniecka 123 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Poddębice 99-200 ul. Mickiewicza 16 Poddębickie Centrum Zdrowia - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

- Głowno 95-015 ul. Wojska Polskiego 32/34 Szpital Głowno Grupa Zdrowie Sp. z o.o. - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 14 czerwca 2022 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.