Wniosek Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Oligofrenopedagogiki" oraz "Oligofrenopedagogiki i pedagogiki terapeutycznej".

Akty korporacyjne

RGSW.2008.2.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2008 r.

UCHWAŁA Nr 265/2008
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie "Oligofrenopedagogiki" oraz "Oligofrenopedagogiki i pedagogiki terapeutycznej"