Wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą:... - OpenLEX

Wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą: "Bibliotekoznawstwo z informacją naukową".

Akty korporacyjne

RGSW.2011.7.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 233/2011
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą: "Bibliotekoznawstwo z informacją naukową"