Akty korporacyjne

RGNiSW.2016.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 361/2016
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo Instytutowi Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego