Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Wydziałowi Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2016.5.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 349/2016
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Wydziałowi Zarządzania Politechniki Białostockiej