RGNiSW.2017.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 453/2017
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse Wydziałowi Ekonomiczno-Socjologicznemu Uniwersytetu Łódzkiego