Akty korporacyjne

RGNiSW.2016.5.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 347/2016
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe Wydziałowi Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu