Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2015.12.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 255/2015
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie