Akty korporacyjne

RGNiSW.2013.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 492/2013
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 czerwca 2013 roku
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie Sztuki piękne Wydziałowi Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu