Akty korporacyjne

RGNiSW.2013.2.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

UCHWAŁA Nr 445/2013
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 lutego 2013 roku
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dyscyplinie Budownictwo Wydziałowi Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie