Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria... - OpenLEX

Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria materiałowa Wydziałowi Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2012.11.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr 407/2012
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 8 listopada 2012 roku
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria materiałowa Wydziałowi Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej