Uzupełniona wersja poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty innej niż... - OpenLEX

Uzupełniona wersja poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów.

Akty korporacyjne

Sędz.2016.7.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 lipca 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 28 lipca 2016 r.
w przedmiocie uzupełnionej wersji poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z uzupełnioną wersją projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów przesłaną przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 23 czerwca 2016 r. (GMS-WP-173-171/16), podtrzymuje dotychczasowe stanowisko odnośnie tego projektu, wyrażone w opinii z 2 czerwca 2016 r.

Ponadto Rada zwraca uwagę, że projektodawca w dalszym ciągu nie przedstawił w uzasadnieniu projektu ustawy analizy skutków finansowych uchwalenia ustawy w proponowanym kształcie, mimo, że skutki te niewątpliwie będą poważne i mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie finansów Państwa oraz systemu bankowego.