Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 621/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie utworzenia rezerwy w roku 2020 na pokrycie kosztów organizacji Uroczystości Jubileuszowych z okazji XXV - lecia zawodu doradcy podatkowego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z art. 35d ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia o utworzeniu rezerwy na pokrycie kosztów organizacji Uroczystości Jubileuszowych z okazji XXV-lecia zawodu doradcy podatkowego w kwocie 50.000 zł w roku 2020.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.