Podat.2017.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 643/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie utworzenia rezerwy w roku 2018 na pokrycie kosztów organizacji VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 5 Statutu KIDP w zw. z art. 35d ust. 1 pkt. 1 Ustawy o rachunkowości uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia o utworzeniu rezerwy na pokrycie kosztów organizacji VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w kwocie 100.000 zł na rok 2018.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.