Utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie "gospodarka i administracja publiczna" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Akty korporacyjne

RGSW.2005.4.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 175/2005
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie "gospodarka i administracja publiczna" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie