Akty korporacyjne

Aptek.2008.12.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/42/2008
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie utworzenia Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji w Krakowie w 2009 roku nt.: opieki farmaceutycznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1. W celu realizacji ustawowych zadań samorządu aptekarskiego Naczelna Rada Aptekarska postanawia zorganizować w Krakowie II Międzynarodową Konferencję nt.: opieki farmaceutycznej.
§  2. Tworzy się Komitet Organizacyjny II Międzynarodową Konferencję nt.: opieki farmaceutycznej Kraków 2009.
§  3. W skład Komitetu powołany zostaje:
1. Grzegorz Kucharewicz-przewodniczący
2. Piotr Jóźwiakowski
3. Joanna Piątkowska
4. Jerzy Brandys
5. Marek Jędrzej czak
6. Włodzimierz Hudemowicz
7. Ewa Więckowska
8. Jan Rutowski
9. Jerzy Łazowski
§  4. Komitet Organizacyjny przygotuje projekt zawierający szczegóły dotyczące Konferencji, w tym program konferencji i szacunek kosztów, i przedstawi projekt do akceptacji Naczelnej Radzie Aptekarskiej.
§  5. Zobowiązuje się przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego do informowania Naczelnej Rady Aptekarskiej, na kolejnych jej posiedzeniach, o zaawansowaniu prac przygotowawczych do Konferencji.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.