Podat.2018.1.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 6/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia11 stycznia 2018 r.
w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2016 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności, z wyłączeniem Wielkopolskiego Oddziału KIDP, do sporządzenia protokołu oraz przekazania go kontrolowanemu

Na podstawie § 13 ust.1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwała 41/2017 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2016 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności, z wyłączeniem Wielkopolskiego Oddziału KIDP, do sporządzenia protokołu oraz przekazania go kontrolowanemu, w związku z uchyleniem uchwały 3/2017 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w sprawie powołania Zespołów Kontrolujących KKR KIDP w związku z podjęciem kontroli Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2016 r., traci moc.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.