Podat.2018.1.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 5/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP obejmującą również całokształt gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2016r., z wyłączeniem Wielkopolskiego Oddziału KIDP do sporządzenia protokołu oraz przekazania go kontrolowanemu

Na podstawie § 13 ust.1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwała 40/2017 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP obejmującą również całokształt gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2016r., z wyłączeniem Wielkopolskiego Oddziału KIDP do sporządzenia protokołu oraz przekazania go kontrolowanemu, w związku z uchyleniem uchwały 3/2017 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w sprawie powołania Zespołów Kontrolujących KKR KIDP w związku z podjęciem kontroli Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2016 r., traci moc.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.