Akty korporacyjne

Aptek.2020.3.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr VIII/22/2020
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Młodej Farmacji

Na podstawie art. 39 ust. 1 zd. wprowadzające do wyliczenia ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Naczelna Rada Aptekarska pełnomocnikiem ds. Młodej Farmacji ustanawia dr. n. farm. Krzysztofa Słomiaka.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.