Akt korporacyjny

Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 11/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Finansowej V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych powołał w skład Komisji Finansowej następujące osoby:
1. Mariusz Cieśla nr wpisu 03490,
2. Iwona Nowaczyk nr wpisu 07905,
3. Danuta Bącler nr wpisu 02423,
4. Tomasz Gawron nr wpisu 10002,
5. Marian Sworobowicz nr wpisu 00087,
6. Natalia Kwiecień nr wpisu 11910,
7. Urszula Cyszka nr wpisu 01050,
8. Iwona Litwiniec nr wpisu 02820,
9. Agnieszka Paszcza nr wpisu 12890,
10. Szymon Wojciechowski nr wpisu 11891,
11. Rafał Garbarz nr wpisu 10400,
12. Joanna Krzemińska nr wpisu 09937,
13. Ewa Stolarczyk nr wpisu 11051,
14. Ewa Szypowicz nr wpisu 02774,
15. Walerian Goryniak nr wpisu 00890,
16. Paweł Małecki nr wpisu 00349,
17. Katarzyna Pawłowska nr wpisu 11638,
18. Jolenta Jaroniec-Mudziejewska nr wpisu 01844,
19. Urszula Radniecka nr wpisu 04777,
20. Anna Leszczyńska nr wpisu 02492,
21. Mirosława Fastyn nr wpisu 00767,
22. Janusz Plichta nr wpisu 04669,
23. Urszula Byczkowska nr wpisu 00995,
24. Danuta Święcicka nr wpisu 04607,
25. Tomasz Ziółkowski nr wpisu 00625,
26. Grzegorz Pomian nr wpisu 01364,
27. Michał Franc nr wpisu 02507,
28. Jerzy Ząbkiewicz nr wpisu 02094,
29. Roman Pitucha nr wpisu 02597,
30. Grzegorz Matysek nr wpisu 10317,
31. Piotr Brozowski nr wpisu 03637,
32. Hanna Rychlik nr wpisu 01901,
33. Przemysław Piotrowski nr wpisu 05274,
34. Hanna Skowrońska nr wpisu 00479,
35. Marek Lebensztejn nr wpisu 00273.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.