Ustalenie liczby Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026.

Akty korporacyjne

PAN.2022.10.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 października 2022 r.

UCHWAŁA Nr 6/2022
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 października 2022 r.
w sprawie ustalenia liczby Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą Nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r., zmienionego uchwałą Nr 4/2020 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 grudnia 2020 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 lutego 2021 r. oraz zmienionego uchwałą Nr 3/2021 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 czerwca 2021 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 25 sierpnia 2021 r., uchwala się co następuje:
§  1. 
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2023-2026, ustala liczbę 4 Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą Nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r., zmienionego uchwałą Nr 4/2020 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 grudnia 2020 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 lutego 2021 r. oraz zmienionego uchwałą Nr 3/2021 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 czerwca 2021 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 25 sierpnia 2021 r., Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk ustala liczbę Wiceprezesów Akademii na daną kadencję stosownie do potrzeb wynikających z przyjętej struktury organizacyjnej korporacji.